۱- مشاوره و راهنمایی مسئول فروشگاه که بصورت تخصصی در مورد هر ابزاری برای شما بیان می شود
 ۲- اعلام تخفیف های ویژه بر روی محصولات
 ۳- اعلام تخفیف بر روی هر محصول که شما درخواست داشته باشید بصورت پیامک
 ۴- خرید مطمئن و با ضمانت