اتمام موجودی

360,000 تومان

چادر کوهنوردی دو پوش 3 نفره Rock pro -مدل RPT-311

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه
توضیحات

چادر کوهنوردی سه نفره Rock Pro

ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻْ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮی نسبت به چادر های طبیعت گردی و گلگشت دارﻧﺪ. زﯾﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﺎدر ﺑﺮاﯾﺸﺎن راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ.ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﭼﺎدر، ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﺎدر سه ﻧﻔﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای سه ﻧﻔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ دراز کشیده اﺳﺖ ولی ﺗﺎ شش ﻧﻔﺮ هم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﭼﺎدر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.ﯾﮏ ﭼﺎدر کوهنوردی ﺧﻮب ﺷﻤﺎ را از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﺸﺮات، ﺑﺎد، ﺑﺎران و ﺑﺮف در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻔﻆ می کند.دﻣﺎی داﺧﻞ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ۲۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد از دﻣﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ درﺟﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در داﺧﻞ ﭼﺎدر وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاب داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ، ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ و راﺣﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در کوه و طبیعت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎدر کوهنوردی :

وزن چادر – ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات – ﻗﯿﻤﺖ – ﻓﺼﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده – اﺳﺘﺤﮑﺎم – ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن راحت آن است

ویژگیها:

دو پوش،دو درب
ابعاد: ۲۱۰X(50+180+50)X135 سانتی متر
ارتفاع: ۱۳۵ سانتی متر
وزن: ۳٫۱۵ کیلوگرم
نوع تیرک: دو تیرک آلومینیوم
حجم بسته: ۴۰X17 سانتی متر
پارچه: آکسفورد ۲۱۰TPU3000MM
دارای تهویه
مقاوم در برابر آب و سرما
مناسب ارتفاعات
دارای  میخ چادر و طناب مهار باد

توضیحات تکمیلی

اندازه

3نفره

رنگ

آبی

وزن

3.15 کیلوگرم

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “چادر کوهنوردی سه نفره Rock Pro”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − پانزده =